menu +

news

Hội nghị khoa học quốc tế Tuần hoàn vật chất và quản lý chất thải (3RINcs)

Hiện nay, việc thúc đẩy quản lý tổng hợp chất thải rắn thông qua các giải pháp giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế (3Rs) đang là vấn đề môi trường rất được quan tâm. Quản lý chất thải ở nước ta thời gian qua vẫn còn nhiều bất cập trong khi công tác nghiên cứu khoa học, phát triển các công nghệ xử lý, các giải pháp 3Rs chưa đạt kết quả như mong muốn.

Đào tạo công nghệ năng lượng bền vững

Ngày 30/11, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc phối hợp với Văn phòng Khoa học và Công nghệ, Hội đồng nghiên cứu Khoa học công nghệ quốc gia Hàn Quốc (NST) và Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức Chương trình Đào tạo công nghệ năng lượng bền vững với sự tham gia của các chuyên gia Việt Nam, Hàn Quốc, Lào, Myanmar và Indonesia.

Mô hình ESCO: Giải pháp sử dụng năng lượng hiệu quả

Sở Công Thương tỉnh Bình Dương vừa phối hợp cùng Công ty Điện lực Bình Dương và Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Mặt Trời Bách Khoa (SolarBK) tổ chức Hội thảo đầu tư dự án tiết kiệm năng lượng theo mô hình ESCO, tại Bình Dương.

Entech Hà Nội 2016 lần thứ 8 sẽ diễn ra trong 03 ngày (18-20/5/2016)
Entech Hà Nội 2016 lần thứ 8 sẽ diễn ra trong 03 ngày (18-20/5/2016) tại Trung tâm triển lãm Quốc tế Hà Nội
I.C.E Hà Nội, 91 Trần Hưng Đạo, Hà Nội.